Årsmöte och arbetshelg Föreningen Forbonden Klövsjö

Nedanstående kallelse är nu utskickad till föreningens medlemmar via e-post eller brev, om någon medlem ej fått denna inbjudan inom några dagar, (pga Postnord eller fel adress?) var vänlig kontakta Marta Järveryd-Styf tel +46 72 730 89 10, eller via e-post till info@forbonden.se så skickar vi ut kallelsen igen.

 

Pålletorpet 20-21 augusti 2021

Fredag 20/8:
Sedvanligt arbete med underhåll av torpet, städning och jobb utomhus, både små och stora
arbetsuppgifter – så det finns alltid något att göra som passar var och en. Mat och fika
kommer som vanligt att finnas för er som deltar i arbetet.

Fäbodturen pågår dessa dagar, se information www.forbonden.se och ekipagen väntas
anlända till Pålletorpet på fredag eftermiddag. Gemensam middag på kvällen.

Lördag 21/8:
Årsmöte kl 12.00 (se dagordning nedan).
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 7/8-2021, mailas till
jannefack@gmail.com eller postas till Jan Fack, Skästra Byväg 46, 827 53 JÄRVSÖ.
Gemensam middag efter årsmötet.

Vi behöver veta hur många som kommer att delta i arbete och måltider samt övernatta på
Pålletorpet under helgen. Alla som tänker delta under helgen måste meddela detta senast
14/8-2021 till Janne Fack +46 70 3113828, via samtal, sms eller via e-post till: info@forbonden.se

Dagordning Årsmötet 2021-08-21
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Antagande av nya Stadgar (en första gång).
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och skattmästarens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren för verksamhetsåret.
9. Förslag från styrelsen för kommande verksamhetsår och budget.
10. Fastställande av årsavgifter.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av ledamöter och ersättare för dem.
13. Val av revisorer och ersättare för dem.
14. Val av valberedning.
15. Beslut om försäljning av mindre markområde till granne till Pålletorpet.
16. Behandling av förslag från medlemmar.
17. Mötet avslutas.

 

Förslag till de nya Stadgarna finns att hämta på hemsidan www.forbonden.se

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till en trivsam helg på Pålletorpet
och önskar att var och en tar eget ansvar för att förhindra smittspridning!

 

Fler nyheter >>

  • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

    I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

  • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

    Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

  • Gränstrakter Datum: 18,02,23

    En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>