Årsmöte och Arbetshelg Pålletorpet 20-21 augusti 2022

 

 

Lördag 20/8:
Sedvanligt arbete med underhåll av torpet, städning och jobb utomhus, både små och stora
arbetsuppgifter – så det finns alltid något att göra som passar var och en. Mat och fika
kommer som vanligt att finnas för er som deltar i arbetet. Gemensam middag på kvällen.

Söndag 21/8:
Årsmöte kl 11.00 (se dagordning nedan).
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/7, mailas till
trabyggaren@gmail.com eller postas till Patrik Hellström, Fjällvägen 7, 846 71 Vemdalen.

Gemensamt fika efter årsmötet.

Vi behöver veta hur många som kommer att delta i arbete och måltider samt övernatta på
Pålletorpet under helgen. Alla som tänker delta under helgen måste meddela detta senast
14/8 till Patrik Hellström, tel +46 70-603 92 81 via samtal, sms eller via e-post till
info@forbonden.se.

 

Dagordning Årsmötet 2022-08-21

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande att justera
protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter/medlemsavgifter för kommande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna motioner från
medlemmar.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
14. Val av två ersättare på ett år med för dem fastställd turordning.
15. Val av två revisorer på 1 år samt en ersättare på 1 år.
16. Val av valberedning tre stycken på 1 år varav en är sammankallande.
17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt av vara representerad.
18. Årsmötet avslutas

 

Stadgarna finns att hämta på hemsidan www.forbonden.se, övriga handlingar delas ut på
Årsmötet, eller om så önskas kan Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/bokslut,
Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan med budget samt Styrelsens förslag och Inkomna
motioner till styrelsen från medlemmar, beställas via e-post till info@forbonden.se tidigast
14/8.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till

en trivsam helg på Pålletorpet.

Fler nyheter >>

  • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

    I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

  • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

    Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

  • Gränstrakter Datum: 18,02,23

    En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>