Valberedningens arbete är påbörjat

Valberedningen fanns på plats i februari under hela marknadsveckan i Röros, Norge, och höll där också sitt första möte för året. Många medlemmar medverkade på Rasmusgården dessa dagar och hade då möjligheten att delge valberedningen sina tankar/frågor.
Valberedningens arbete är därmed påbörjat och fortskrider.

Medlem i föreningen som önskar lämna förslag på personer till valbara poster inför årsmötet 2018 skall sända dem via e-post eller via brev till sammankallande/ordförande i valberedningen, Helen Forsgren. Förslag på personer skall vara inlämnade med uppgifter om namn, telefonnr samt ev. önskvärd e-postadress.

Föreslagen person skall vara tillfrågad av inlämnaren och ha tackat ja till nominering.
Inlämnade förslag, för att bli behandlade, ska innehålla motivering till varför personen föreslås på respektive post.

Förslag inlämnas senast 27/5 2018, detta för att Valberedningen ska ges tid och möjlighet att arbeta vidare med inkomna förslag. Inlämnare ska tillkännage sig med namn och tel.nr/e-post.
Anonymt inlämnade förslag mottages EJ.

Följande poster skall enligt stadgarna tillsättas ;
• Ledamot 2 år
• Ledamot 2 år
• Ordförande 1 år
• Suppleant 1 år
• Suppleant 1 år

• Revisor 1 år
• Revisor 1 år
• Revisorssuppleant 1 år

På årsmötet väljs även:

• Valberedning , sammankallande 1 år
• Valberedning 1 år
• Valberedning 1 år

Valberedningen välkomnar medlemmarnas förslag och inbjuder härmed till dialog !
Vi kommer även att delta och vara tillgängliga vid vårträffen i maj.

Valberedningen

Sammankallande; Helen Forsgren
E-post; helen.forsgren@dv.sjv.se
Postadress; Hedeviken ERIKERS 165
840 93 HEDE

Fler nyheter >>

  • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

    I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

  • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

    Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

  • Gränstrakter Datum: 18,02,23

    En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>