Jamtli julmarknad 2-4 december 2022

Inbjudan till Jamtli Julmarknad

Föreningen har också i år fått möjlighet att medverka på Jamtli Julmarknad för att sälja

Kolbulle och Kaffe.

Marknaden är fredag 2:a dec – söndag 4:e dec.

Vi behöver vara ca 20 personer som löser av varandra under helgen 8 pers/dag (så det inte
blir så långa pass/dag)

Marknaden är öppen:
Fredag kl 14.00 – 20.00
Lördag kl 11.00 – 18.00
Söndag kl 11.00 – 17.00

Fredagens första pass börjar senast kl 10.30, övriga dagar börjar första passet kl 09.30.

Det som ska göras är att steka kolbulle, koka kaffe, servera,
ta betalt och sälja våra egna saker (böcker, klockor mm?) och hålla snyggt omkring oss.

Vi ser helst att du kommer klädd som forbonde eller i gammaldags kläder.

Du behöver inte stå och hjälpa till hela dagen eller alla dagar; utrymme
finns att gå och titta på marknaden. Gratis entré till alla som jobbar.

Är du intresserad av att hjälpa till en, två eller alla dagarna så
anmäl dig till mig senast 20 nov på sms 079-336 22 62 eller mail

annaibuan@gmail.com

Ser fram emot en mysig helg på Jamtli!
Styrelsen/Anna

Höstmarknaden 24 september i Klövsjö

Höstmarknaden var mkt välbesökt! Det var full fart på byn hela dagen.

På Pålletorpet stektes kolbullar,  fikades kaffe & tunnbrödstut,

man kunde åka vagn efter hästen ”Peppe” och rida på hästen ”Krummi”

Höstmarknad3.jpg

Höstmarknad4.jpg

Höstmarknad2.jpg

Forbonderiksdagen 16-18 september Pålletorpet Klövsjö

Unionsflaggan1.jpg

Forbönder och lasskörer samlades i Klövsjö för att träffas och hålla riksdag.

Föreläsning Sven Olofsson.jpg

Under helgen höll Sven Olofsson forskare i historia från mittuniversitetet föredrag om gränshandel och marknadernas betydelse på 1800 talet.

Fjällgården1.jpg

Ett besök gjordes på Fjällgården för att höra Hilding berätta om gårdens historia och betydelse i bygden.

Jo-Lars gården1.jpg

Därefter besöktes Jo-Lars gården numera hembygdsgården i Vemdalen, där fick vi lyssna på gårdens historia som berättades av Gunnar Fjellner och Gösta Söder, vi hann även med en fika och rundvandring på gården.

Klövsjö kyrka häst folk.jpg

Kransnedläggning Jöns Fahléns grav.jpg

Därefter besöktes Klövsjö Kyrka för att lägga blommor på Jöns Fahléns grav, mannen som grundade vår förening samt forbondeunionen och gav liv åt forbondekulturen i vårt område.

Helgen präglades av god samvaro och många glada skratt samt god mat.

Sigurd i väntar på middag2.jpg

Kronan på verket var Lördagens middag som bestod av helgrillad spädgris som blev mycket uppskattat.

 

Föreningen Forbonden Klövsjö tackar:

 • Alla våra vänner i de andra körlagen samt Lilian och Eli från Rörosmarknaden!
 • Sven Olofsson för de intressanta föreläsningarna!
 • Alla i vår egen förening som bidrog till att göra denna helg till ett oförglömligt minne!

Styrelsen

Klicka på länken nedan för fler bilder från helgen

Fler bilder från helgen

Jämtlands tidning var också på plats under helgen, klicka på länkarna nedan för deras reportage (pdf fil)

Jämtlands Tidning 1

Jämtlands Tidning 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen på höstmarknad lördag 24 september!

Höstmarknad 24 sep.jpg

 

Föreningen behöver lite hjälp under marknadsdagen

De som vill hjälpa till kan komma till torpet ca kl 9,30 gärna forbondeklädda.

Det som skall göras är kolbullestekning , sätta upp skyltar, ev parkeringsvakt

samt försäljning av skakelklockor och böcker mm.

Styrelsen

 

Inbjudan till Forbonderiksdag 16 -18/9 2022 (fredag – söndag) på Pålletorpet i Klövsjö, Jämtland.

 

 

Föreningen Forbonden önskar er välkomna till helgen den 16-18 september 2022 på Forbonderiksdag. Alla körlag i Forbonde- och Lasskörarunionen är inbjudna att delta. Det kommer att bli utflykter i närområdet, intressanta föredrag, musik och sång på kvällarna och naturligtvis god mat. Riksdagen kommer att hållas på lördagen.

Vi erbjuder logi på flatbädd, alternativt kan man ta med tält eller egen husbil till Pålletorpet, (vi kan inte erbjuda el till husbilar). Medlemmar i Forbondeföreningen som hjälper till under helgen deltar naturligtvis gratis, vi behöver många händer för att få allt att flyta under helgen.

Det går även att bo på Hotell Klövsjö Fjäll till rabatterat pris med kod ”forbonde” www.klovsjofjall.se som ni bokar och betalar själva. Hotellet ligger ca 3 km från Pålletorpet, transport ordnas.

Detaljerat program kommer att läggas ut på hemsidan.

Anmälan sker till ordförande Patrik Hellström trabyggaren@gmail.com tel +46 70-603 92 81, senast 28/8-22.

Varmt välkomna till en helg i Jöns Fahléns och forkörarnas anda!

 

 

 

Årsmöte och Arbetshelg Pålletorpet 20-21 augusti 2022

 

 

Lördag 20/8:
Sedvanligt arbete med underhåll av torpet, städning och jobb utomhus, både små och stora
arbetsuppgifter – så det finns alltid något att göra som passar var och en. Mat och fika
kommer som vanligt att finnas för er som deltar i arbetet. Gemensam middag på kvällen.

Söndag 21/8:
Årsmöte kl 11.00 (se dagordning nedan).
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/7, mailas till
trabyggaren@gmail.com eller postas till Patrik Hellström, Fjällvägen 7, 846 71 Vemdalen.

Gemensamt fika efter årsmötet.

Vi behöver veta hur många som kommer att delta i arbete och måltider samt övernatta på
Pålletorpet under helgen. Alla som tänker delta under helgen måste meddela detta senast
14/8 till Patrik Hellström, tel +46 70-603 92 81 via samtal, sms eller via e-post till
info@forbonden.se.

 

Dagordning Årsmötet 2022-08-21

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande att justera
protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter/medlemsavgifter för kommande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna motioner från
medlemmar.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
14. Val av två ersättare på ett år med för dem fastställd turordning.
15. Val av två revisorer på 1 år samt en ersättare på 1 år.
16. Val av valberedning tre stycken på 1 år varav en är sammankallande.
17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt av vara representerad.
18. Årsmötet avslutas

 

Stadgarna finns att hämta på hemsidan www.forbonden.se, övriga handlingar delas ut på
Årsmötet, eller om så önskas kan Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/bokslut,
Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan med budget samt Styrelsens förslag och Inkomna
motioner till styrelsen från medlemmar, beställas via e-post till info@forbonden.se tidigast
14/8.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till

en trivsam helg på Pålletorpet.

Vårträffen

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er som hade möjlighet att medverka på vårträffen.
En trevlig helg med mat dans arbete och samvaro.
Vi har en sommar och höst med många aktiviteter framför oss, som vi måste hjälpas åt med.
Ni som är intresserad av att ingå i någon arbetsgrupp hör gärna av er till styrelsen.
Preliminärt program för sommar och höst kommer ut på hemsidan under kommande vecka.
Styrelsen
Bilderna är tagna av Jostein Edberg Moan på Kvarndagen i Hedeviken
där vi från föreningen deltog med häst och vagn.

Forbondekväll med underhållning på Pålletorpet

Fredag 27/5-2022 kl 20:00 bjuder vi in till en Forbondekväll

med underhållning, i festlogen, på Pålletorpet.

Vi hälsar vi ALLA! hjärtligt välkomna!

Enklare förtäring finns att köpa!

 

Vi ser fram emot att träffa er!/ Styrelsen

 

 

Vårträff och medlemsmöte på Pålletorpet 26-29 maj 2022

Inbjudan till vårträff och medlemsmöte på Pålletorpet 26-29 maj har nu skickats ut till föreningens medlemmar via e-post eller brev.

Om någon saknar inbjudan vänd er till Marta tel 072-730 89 10 eller mail info@forbonden.se

Førselsbønders vinterveitur Røros – Vauldalen 23. -27. mars 2022

Foran 220324.jpg

De åtta körlagen som ingår i Forbonde- och lasskörarunionen blev inbjudna att delta i Vinterveituren mellan Röros och Vauldalen med tre hästar per lag. Föreningen Forbonden Klövsjö representerades av Ann, Julia och Lennart med hästarna Fjåsen, Kung Peter och Kohl. Medåkare och drängar var Ulrika, Kerstin, Anna-Lena, Thomas, Gunnar, Marta och Lasse.

 

Vi samlades i Röros på onsdagskvällen 23 mars med en rundtur till färdasgårdarna Finborudgården, Langknutgården och Rasmusgården. Deltagarna bjöds på lite olika plockmat från de olika körlagen.

På Rasmusgården hade Anna och Birgitta dukat upp med flera smårätter och bjöd på glögg och kaffe. Efter rundvandringen väntade middag på Kaffestuggo, med musik och trevligheter.

 

På torsdagsmorgonen selades hästarna på Malmplassen och starten gick klockan 10 då kyrkklockorna i Röros kyrka ringde. 21 ekipage på väg mot svenska gränsen. Stopp efter vägen för att vattna hästarna vid älven och lunchpaus. Alltefter dagen gick blev det mildväder och lite regn, och när vi kom fram till platsen där vi skulle övernatta bar inte körvägen längre för hästarna, utan vi fick sela av hästen och lämna släden. Sen sätta igång att skotta plats för hästen, och sen skotta ner för sovplats för folket, ca 35 x 7 meter i dryga metern snö. Men vi var ju många som hjälptes åt så efter någon timma kunde vi börja lägga ut granris och tända stockeldarna. Laga mat över öppen eld och sen lägga oss på renfällar med fälltäcken över oss. Det regnade av och till under natten så det som inte låg under fällen blev blött. Röken var besvärande för en del, beroende på vinden, men vi hade lyckats bädda på rätt sida. Några sov i slädarna.

Vid stockelden2.jpg

På fredagsmorgonen var det klart väder och lite blåsigt så det blöta kunde torkas. Ole Peder provkörde vägen med sina hästar och konstaterade att vägen, pga regnvädret, inte skulle hålla för hästarna, varför det beslöts att dagens etapp skulle ske med hästtransport med bilar och lastbilar. Tråkigt – men i efterhand kan vi konstatera att det blev en väldigt bra dag för vi fick alla hjälpas åt med att dra fram slädar till väg, lasta hästar och transportera till Brekken. Bra samarbetsövning som gjorde att vi lärde känna varandra lagen emellan.

 

I Brekken blev vi inkvarterade på Skottgården och Henningsgården, och på kvällen samlades vi alla för kransnedläggning vid Forbondestatyn och sen på Brekken Samfunnshus för middag och kulturkväll under temat Förbrödring över kölen, Forbönder, Musik och dans. Under natten stormade det och snöade så det var skönt att få sova inomhus.

Brekken 220325.jpg

Brekken samfunnshus 220325.jpg

På lördagsmorgonen blåste det bra men fram på förmiddagen blåste molnen bort och solen kom fram igen. Ole Peder hade varit ute och trampat vinterveien under natten och kom och meddelade att nu är det bara att sela på hästarna och köra igen! Vi fick en fantastiskt fin avslutande resdag mellan Brekken och Vauldalen. God sammanhållning och att alla deltagare hjälptes gott åt med både arbete och nöje.

Lunch 220326.jpg

På lördagskvällen hade vi middag på Vauldalen med sammanfattning av Vinterveituren, många roliga och rörande tal från deltagarna. Kvällen avslutade med musik och dans i Peisestugu.

 

Ett stort tack till Forbonde- och lasskörarunionen, Visit Röros och Vauldalen Fjellhotell – ingen person nämnd och ingen glömd – från oss som hade förmånen att delta på denna fantastiska resa.

//Marta

 

Titta in på länkarna nedan för att få se mer fina bilder, fotade av deltagare på turen!

https://www.forbonden.se/galleri/?occur=1&cover=0&album=31

https://bygdefolket.no/pa-tur-for-a-sikre-en-felles-kulturarv/?fbclid=IwAR1K0mpJhlelBw7AprMfHdUedF3C4H1_p50jEUV9LTzuNe0qXAL0mJPKFX0

Fler nyheter >>

 • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

  I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

 • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

  Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

 • Gränstrakter Datum: 18,02,23

  En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>