Här är vårt preliminära program för årets resa 2023!

Onsdag 15/2
Start kl. 08.00 i Klövsjö på Pålletorpet.
ca. kl.11.00 Fjällgården.
Ankomst Vemdalens Hembygdsgård ca. 15-16 tiden. Cafét öppet med gott hembakat.
Torsdag 16/2
Start 06.30 Vemdalen.
Trosavik ca. 09.00,
Hede Hembygdsgård ca. 12.00
Långå ca.18.00
Fredag 17/2
Start 06.30 Långå. Resan går på norra sidan sjön Lossen.
ca. 17.00 Ljusnedal
Lördag 18/2
Ljusnedal – Vilodag
Söndag 19/2
Start 06.30 Ljusnedal.
Funäsdalen kl. 08.00 börjar de med morgonandakt på Risnäset.
Skilodge Tänndalen ca. 13.45.
Vauldalen ca. 17.00
Måndag 20/2
Start 08.00 Vauldalen.
Brekken ca. 10.00.
Billehaugen (Røros ved) ca.16.30
Tisdag 21/2
Start 07.00 Billehaugen.
Inkörning i Røros vid Malmplassen kl. 12.00.
Alla tider utom starttider och inkörningstiden i Røros är cirkatider.
Med reservation för ändringar.
Ta det lugnt i trafiken när ni passerar hästarna och njut av forböndernas resa!

Medlemsavgift

Nytt år 2023

Vill påminna om att Medlemsavgift i Föreningen Forbonden Klövsjö för år 2023 är, liksom tidigare, 200 kronor per person och för familjemedlem, i samma hushåll, 100 kronor per person.

För att ha rösträtt på Årsstämma 2023 ska medlemsavgiften vara föreningen tillhanda senast 28 februari 2023, och betalas till SWISH 123 156 72 54 eller Plusgiro 41 22 89-1.

Våra norska medlemmar betalar till Röros Bank konto 4280.15.19266 .

Ange namn på den/de betalningen avser. Ny medlem kan med fördel meddela sina kontaktuppgifter till vår epost info@forbonden.se.

Om ni önskar utträde ur föreningen var vänlig meddela detta via epost till info@forbonden.se eller Sms till +46 72 730 89 10.

//Skattmästaren

Gott slut 2022 och gott nytt år 2023

Ett stort tack till alla medlemmar och alla ni andra som deltagit i vår verksamhet under detta händelserika år.

Trots utebliven forbonderesa så har vi kunnat ordna arbetshelger, medlemsmöten, forbonderiksdag, marknader samt medverkat på andra marknader.

Vi ser med glädje fram emot det nya året och att åter få köra häst till Rörosmarkand i Februari.

Vi önskar er alla ett gott nytt År 2023

/  Styrelsen

Lyckad julmarknad på Jamtli!

Ännu en gång har ett antal medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd,ställt upp med kolbullestekning och kaffekokning, försäljning, utlåningav grillar mm, transporter osv för Föreningen Forbonden Klövsjö påJamtli Julmarknad, som blev ett väldigt lyckat arrangemang ochuppskattat av både kunder och arrangör.

STORT TACK TILL ALLA!

Hoppas vi träffas igen vid Julmys i Klövsjö, på Pålletorpet, FjärdeAdvent söndag den 18 december.

// Styrelsen

Kan vara en bild av 7 personer, personer som står och utomhus

Deltagare på 2023 års forbonderesa till Röros

Kuskar
Edberg Moan, Jostein
Eriksson, Ann
Eriksson, Julia
Hedström, Lena
Hellström, Patrik
Persson, Anette
Persson, Pecka
Styf, Lasse
Westlund, Esbjörn
Östberg, Lennart

Hjälpkuskar
Edberg Moan, Carin
Eklund, Robert
Forsgren, Helen
Kaspergård, Marika
Långström, Jon
Madsen, Elinor
Moge, Lena
Persson, Håkan
Persson, Steve
Styf, Elin
Zetterström-Östberg, Laila

Tross
Dalkarls, Ulrika
Einebrant, Anna
Kallin, Lisa
Persson, Kerstin
Wallén, Janne

Forbonderiksdagen 16-18 september Pålletorpet Klövsjö

Unionsflaggan1.jpg

Forbönder och lasskörer samlades i Klövsjö för att träffas och hålla riksdag.

Föreläsning Sven Olofsson.jpg

Under helgen höll Sven Olofsson forskare i historia från mittuniversitetet föredrag om gränshandel och marknadernas betydelse på 1800 talet.

Fjällgården1.jpg

Ett besök gjordes på Fjällgården för att höra Hilding berätta om gårdens historia och betydelse i bygden.

Jo-Lars gården1.jpg

Därefter besöktes Jo-Lars gården numera hembygdsgården i Vemdalen, där fick vi lyssna på gårdens historia som berättades av Gunnar Fjellner och Gösta Söder, vi hann även med en fika och rundvandring på gården.

Klövsjö kyrka häst folk.jpg

Kransnedläggning Jöns Fahléns grav.jpg

Därefter besöktes Klövsjö Kyrka för att lägga blommor på Jöns Fahléns grav, mannen som grundade vår förening samt forbondeunionen och gav liv åt forbondekulturen i vårt område.

Helgen präglades av god samvaro och många glada skratt samt god mat.

Sigurd i väntar på middag2.jpg

Kronan på verket var Lördagens middag som bestod av helgrillad spädgris som blev mycket uppskattat.

 

Föreningen Forbonden Klövsjö tackar:

 • Alla våra vänner i de andra körlagen samt Lilian och Eli från Rörosmarknaden!
 • Sven Olofsson för de intressanta föreläsningarna!
 • Alla i vår egen förening som bidrog till att göra denna helg till ett oförglömligt minne!

Styrelsen

Klicka på länken nedan för fler bilder från helgen

Fler bilder från helgen

Jämtlands tidning var också på plats under helgen, klicka på länkarna nedan för deras reportage (pdf fil)

Jämtlands Tidning 1

Jämtlands Tidning 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till Forbonderiksdag 16 -18/9 2022 (fredag – söndag) på Pålletorpet i Klövsjö, Jämtland.

 

 

Föreningen Forbonden önskar er välkomna till helgen den 16-18 september 2022 på Forbonderiksdag. Alla körlag i Forbonde- och Lasskörarunionen är inbjudna att delta. Det kommer att bli utflykter i närområdet, intressanta föredrag, musik och sång på kvällarna och naturligtvis god mat. Riksdagen kommer att hållas på lördagen.

Vi erbjuder logi på flatbädd, alternativt kan man ta med tält eller egen husbil till Pålletorpet, (vi kan inte erbjuda el till husbilar). Medlemmar i Forbondeföreningen som hjälper till under helgen deltar naturligtvis gratis, vi behöver många händer för att få allt att flyta under helgen.

Det går även att bo på Hotell Klövsjö Fjäll till rabatterat pris med kod ”forbonde” www.klovsjofjall.se som ni bokar och betalar själva. Hotellet ligger ca 3 km från Pålletorpet, transport ordnas.

Detaljerat program kommer att läggas ut på hemsidan.

Anmälan sker till ordförande Patrik Hellström trabyggaren@gmail.com tel +46 70-603 92 81, senast 28/8-22.

Varmt välkomna till en helg i Jöns Fahléns och forkörarnas anda!

 

 

 

Årsmöte och Arbetshelg Pålletorpet 20-21 augusti 2022

 

 

Lördag 20/8:
Sedvanligt arbete med underhåll av torpet, städning och jobb utomhus, både små och stora
arbetsuppgifter – så det finns alltid något att göra som passar var och en. Mat och fika
kommer som vanligt att finnas för er som deltar i arbetet. Gemensam middag på kvällen.

Söndag 21/8:
Årsmöte kl 11.00 (se dagordning nedan).
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/7, mailas till
trabyggaren@gmail.com eller postas till Patrik Hellström, Fjällvägen 7, 846 71 Vemdalen.

Gemensamt fika efter årsmötet.

Vi behöver veta hur många som kommer att delta i arbete och måltider samt övernatta på
Pålletorpet under helgen. Alla som tänker delta under helgen måste meddela detta senast
14/8 till Patrik Hellström, tel +46 70-603 92 81 via samtal, sms eller via e-post till
info@forbonden.se.

 

Dagordning Årsmötet 2022-08-21

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande att justera
protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter/medlemsavgifter för kommande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna motioner från
medlemmar.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
14. Val av två ersättare på ett år med för dem fastställd turordning.
15. Val av två revisorer på 1 år samt en ersättare på 1 år.
16. Val av valberedning tre stycken på 1 år varav en är sammankallande.
17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt av vara representerad.
18. Årsmötet avslutas

 

Stadgarna finns att hämta på hemsidan www.forbonden.se, övriga handlingar delas ut på
Årsmötet, eller om så önskas kan Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/bokslut,
Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan med budget samt Styrelsens förslag och Inkomna
motioner till styrelsen från medlemmar, beställas via e-post till info@forbonden.se tidigast
14/8.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till

en trivsam helg på Pålletorpet.

Vårträffen

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er som hade möjlighet att medverka på vårträffen.
En trevlig helg med mat dans arbete och samvaro.
Vi har en sommar och höst med många aktiviteter framför oss, som vi måste hjälpas åt med.
Ni som är intresserad av att ingå i någon arbetsgrupp hör gärna av er till styrelsen.
Preliminärt program för sommar och höst kommer ut på hemsidan under kommande vecka.
Styrelsen
Bilderna är tagna av Jostein Edberg Moan på Kvarndagen i Hedeviken
där vi från föreningen deltog med häst och vagn.

Forbondekväll med underhållning på Pålletorpet

Fredag 27/5-2022 kl 20:00 bjuder vi in till en Forbondekväll

med underhållning, i festlogen, på Pålletorpet.

Vi hälsar vi ALLA! hjärtligt välkomna!

Enklare förtäring finns att köpa!

 

Vi ser fram emot att träffa er!/ Styrelsen

 

 

Fler nyheter >>

 • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

  I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

 • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

  Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

 • Gränstrakter Datum: 18,02,23

  En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>