Årsmöte och Arbetshelg Pålletorpet 20-21 augusti 2022

 

 

Lördag 20/8:
Sedvanligt arbete med underhåll av torpet, städning och jobb utomhus, både små och stora
arbetsuppgifter – så det finns alltid något att göra som passar var och en. Mat och fika
kommer som vanligt att finnas för er som deltar i arbetet. Gemensam middag på kvällen.

Söndag 21/8:
Årsmöte kl 11.00 (se dagordning nedan).
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/7, mailas till
trabyggaren@gmail.com eller postas till Patrik Hellström, Fjällvägen 7, 846 71 Vemdalen.

Gemensamt fika efter årsmötet.

Vi behöver veta hur många som kommer att delta i arbete och måltider samt övernatta på
Pålletorpet under helgen. Alla som tänker delta under helgen måste meddela detta senast
14/8 till Patrik Hellström, tel +46 70-603 92 81 via samtal, sms eller via e-post till
info@forbonden.se.

 

Dagordning Årsmötet 2022-08-21

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande att justera
protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter/medlemsavgifter för kommande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna motioner från
medlemmar.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
14. Val av två ersättare på ett år med för dem fastställd turordning.
15. Val av två revisorer på 1 år samt en ersättare på 1 år.
16. Val av valberedning tre stycken på 1 år varav en är sammankallande.
17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt av vara representerad.
18. Årsmötet avslutas

 

Stadgarna finns att hämta på hemsidan www.forbonden.se, övriga handlingar delas ut på
Årsmötet, eller om så önskas kan Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/bokslut,
Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan med budget samt Styrelsens förslag och Inkomna
motioner till styrelsen från medlemmar, beställas via e-post till info@forbonden.se tidigast
14/8.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till

en trivsam helg på Pålletorpet.

Inställt!!

Slåtterhelgen 9-10 juli är inställd pga inkommande regn i stora mängder.

 

Vagnsturen/sommarturen 11-13 juli är inställd pga för få deltagare.

 

Styrelsen tackar de som hjälpt till med planering och rekognosering av dessa aktiviteter!

 

Om intresse finns så kan ev en sommartur genomföras i samband med årsmöteshelgen i augusti.

 

Styrelsen

 

Snart dags för årsmöte!

Valberedningen tar emot namnförslag till styrelsen och vill ha in förslagen senast 11/7.
Kontaktinfo i länken nedan

Föreningen forbonden Klövsjö bjuder in till vagnstur 11-13/7

 

Inbjudan

Start från Hoverbergs hembygdsgård ca kl 09,00 den 11/7
Ankomst Pålletorpet Onsdag den 13 /7
Övernattning i tält alt flatbädd 2 nätter.
Gemensam middag Måndag och Tisdag.

Anmälan och frågor till Ann Eriksson 070-239 58 80

Slåtterhelg på Pålletorpet lördag och söndag 9-10/7

 

Samtliga medlemmar inbjudes till slåtterhelg på Pålletorpet.

Vi slår runt torpet med hästdragen slåttermaskin och kör ihop med släpräfsa, därefter hässjar vi höet.

När det torkat skall det fraktas med häst till höskullen uppe i byn.

Förtäring kommer att finnas .

Ni som är intresserade och vill deltaga eller har frågor kontaktar Lasse Styf på 070224 56 01.

Obs tag med räfsa.

Styrelsen

Glad midsommar!

Glad Midsommar.jpg

Vill vi önska till alla medlemmar och övriga forbondevänner!

Preliminärt program för sommaren och höstens aktiviteter 2022

 

Hantverksmarknad

Tisdagar mellan den 5/7 0ch 9/8   kl  11:00-15:00

 

Slåtterhelg

Preliminärt beroende på väder 8-10/7

Vi slår täkten runt Pålletorpet med häst.

Använder oss av hästdragen släpräfsa och hässjar höet.

Alla medlemmar som är intresserade är välkomna!

 

Sommartur

Preliminärt datum 11-13/7

2 dagars sommartur för medlemmar.

Inbjudan kommer att komma upp på hemsidan.

 

Arbets- och årsmötes helg

20-21/8

Arbetsdag på Pålletorpet  20/8

Årsmöte 21/8

 

Forbonderiksdag

16-18/9

Forbondeföreningen Klövsjö skall i år anordna forbonderiksdagen.

 

Då vi har ett digert program att genomföra i sommar och höst,

så måste vi alla som har möjlighet hjälpas åt.

Ni som vill hjälpa till och har idéer hör av er till styrelsen via telefon eller mail.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Vårträffen

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er som hade möjlighet att medverka på vårträffen.
En trevlig helg med mat dans arbete och samvaro.
Vi har en sommar och höst med många aktiviteter framför oss, som vi måste hjälpas åt med.
Ni som är intresserad av att ingå i någon arbetsgrupp hör gärna av er till styrelsen.
Preliminärt program för sommar och höst kommer ut på hemsidan under kommande vecka.
Styrelsen
Bilderna är tagna av Jostein Edberg Moan på Kvarndagen i Hedeviken
där vi från föreningen deltog med häst och vagn.

Marknad lördag 11/6

Forbondekväll med underhållning på Pålletorpet

Fredag 27/5-2022 kl 20:00 bjuder vi in till en Forbondekväll

med underhållning, i festlogen, på Pålletorpet.

Vi hälsar vi ALLA! hjärtligt välkomna!

Enklare förtäring finns att köpa!

 

Vi ser fram emot att träffa er!/ Styrelsen

 

 

Fler nyheter >>

  • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

    I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

  • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

    Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

  • Gränstrakter Datum: 18,02,23

    En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>