Lyckad julmarknad på Jamtli!

Ännu en gång har ett antal medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd,ställt upp med kolbullestekning och kaffekokning, försäljning, utlåningav grillar mm, transporter osv för Föreningen Forbonden Klövsjö påJamtli Julmarknad, som blev ett väldigt lyckat arrangemang ochuppskattat av både kunder och arrangör.

STORT TACK TILL ALLA!

Hoppas vi träffas igen vid Julmys i Klövsjö, på Pålletorpet, FjärdeAdvent söndag den 18 december.

// Styrelsen

Kan vara en bild av 7 personer, personer som står och utomhus

Deltagare på 2023 års forbonderesa till Röros

Kuskar
Edberg Moan, Jostein
Eriksson, Ann
Eriksson, Julia
Hedström, Lena
Hellström, Patrik
Persson, Anette
Persson, Pecka
Styf, Lasse
Westlund, Esbjörn
Östberg, Lennart

Hjälpkuskar
Edberg Moan, Carin
Eklund, Robert
Forsgren, Helen
Kaspergård, Marika
Långström, Jon
Madsen, Elinor
Moge, Lena
Persson, Håkan
Persson, Steve
Styf, Elin
Zetterström-Östberg, Laila

Tross
Dalkarls, Ulrika
Einebrant, Anna
Kallin, Lisa
Persson, Kerstin
Wallén, Janne

Inbjudan till Forbonderesan Klövsjö – Röros 2023 samt medverkan på Rasmusgården i Röros

Inbjudan till 2023 års forbonderesa med häst och släde till Röros har inu skickats ut till föreningens medlemmar via email eller post.

Om någon ej fått inbjudan; var vänlig kontakta oss via mail info@forbonden.seeller telefon +46 72 7308910, så ordnar vi det

Styrelsen

Jamtli julmarknad 2-4 december 2022

Inbjudan till Jamtli Julmarknad

Föreningen har också i år fått möjlighet att medverka på Jamtli Julmarknad för att sälja

Kolbulle och Kaffe.

Marknaden är fredag 2:a dec – söndag 4:e dec.

Vi behöver vara ca 20 personer som löser av varandra under helgen 8 pers/dag (så det inte
blir så långa pass/dag)

Marknaden är öppen:
Fredag kl 14.00 – 20.00
Lördag kl 11.00 – 18.00
Söndag kl 11.00 – 17.00

Fredagens första pass börjar senast kl 10.30, övriga dagar börjar första passet kl 09.30.

Det som ska göras är att steka kolbulle, koka kaffe, servera,
ta betalt och sälja våra egna saker (böcker, klockor mm?) och hålla snyggt omkring oss.

Vi ser helst att du kommer klädd som forbonde eller i gammaldags kläder.

Du behöver inte stå och hjälpa till hela dagen eller alla dagar; utrymme
finns att gå och titta på marknaden. Gratis entré till alla som jobbar.

Är du intresserad av att hjälpa till en, två eller alla dagarna så
anmäl dig till mig senast 20 nov på sms 079-336 22 62 eller mail

annaibuan@gmail.com

Ser fram emot en mysig helg på Jamtli!
Styrelsen/Anna

Höstmarknaden 24 september i Klövsjö

Höstmarknaden var mkt välbesökt! Det var full fart på byn hela dagen.

På Pålletorpet stektes kolbullar,  fikades kaffe & tunnbrödstut,

man kunde åka vagn efter hästen ”Peppe” och rida på hästen ”Krummi”

Höstmarknad3.jpg

Höstmarknad4.jpg

Höstmarknad2.jpg

Forbonderiksdagen 16-18 september Pålletorpet Klövsjö

Unionsflaggan1.jpg

Forbönder och lasskörer samlades i Klövsjö för att träffas och hålla riksdag.

Föreläsning Sven Olofsson.jpg

Under helgen höll Sven Olofsson forskare i historia från mittuniversitetet föredrag om gränshandel och marknadernas betydelse på 1800 talet.

Fjällgården1.jpg

Ett besök gjordes på Fjällgården för att höra Hilding berätta om gårdens historia och betydelse i bygden.

Jo-Lars gården1.jpg

Därefter besöktes Jo-Lars gården numera hembygdsgården i Vemdalen, där fick vi lyssna på gårdens historia som berättades av Gunnar Fjellner och Gösta Söder, vi hann även med en fika och rundvandring på gården.

Klövsjö kyrka häst folk.jpg

Kransnedläggning Jöns Fahléns grav.jpg

Därefter besöktes Klövsjö Kyrka för att lägga blommor på Jöns Fahléns grav, mannen som grundade vår förening samt forbondeunionen och gav liv åt forbondekulturen i vårt område.

Helgen präglades av god samvaro och många glada skratt samt god mat.

Sigurd i väntar på middag2.jpg

Kronan på verket var Lördagens middag som bestod av helgrillad spädgris som blev mycket uppskattat.

 

Föreningen Forbonden Klövsjö tackar:

 • Alla våra vänner i de andra körlagen samt Lilian och Eli från Rörosmarknaden!
 • Sven Olofsson för de intressanta föreläsningarna!
 • Alla i vår egen förening som bidrog till att göra denna helg till ett oförglömligt minne!

Styrelsen

Klicka på länken nedan för fler bilder från helgen

Fler bilder från helgen

Jämtlands tidning var också på plats under helgen, klicka på länkarna nedan för deras reportage (pdf fil)

Jämtlands Tidning 1

Jämtlands Tidning 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen på höstmarknad lördag 24 september!

Höstmarknad 24 sep.jpg

 

Föreningen behöver lite hjälp under marknadsdagen

De som vill hjälpa till kan komma till torpet ca kl 9,30 gärna forbondeklädda.

Det som skall göras är kolbullestekning , sätta upp skyltar, ev parkeringsvakt

samt försäljning av skakelklockor och böcker mm.

Styrelsen

 

Inbjudan till Forbonderiksdag 16 -18/9 2022 (fredag – söndag) på Pålletorpet i Klövsjö, Jämtland.

 

 

Föreningen Forbonden önskar er välkomna till helgen den 16-18 september 2022 på Forbonderiksdag. Alla körlag i Forbonde- och Lasskörarunionen är inbjudna att delta. Det kommer att bli utflykter i närområdet, intressanta föredrag, musik och sång på kvällarna och naturligtvis god mat. Riksdagen kommer att hållas på lördagen.

Vi erbjuder logi på flatbädd, alternativt kan man ta med tält eller egen husbil till Pålletorpet, (vi kan inte erbjuda el till husbilar). Medlemmar i Forbondeföreningen som hjälper till under helgen deltar naturligtvis gratis, vi behöver många händer för att få allt att flyta under helgen.

Det går även att bo på Hotell Klövsjö Fjäll till rabatterat pris med kod ”forbonde” www.klovsjofjall.se som ni bokar och betalar själva. Hotellet ligger ca 3 km från Pålletorpet, transport ordnas.

Detaljerat program kommer att läggas ut på hemsidan.

Anmälan sker till ordförande Patrik Hellström trabyggaren@gmail.com tel +46 70-603 92 81, senast 28/8-22.

Varmt välkomna till en helg i Jöns Fahléns och forkörarnas anda!

 

 

 

Årsmöte och Arbetshelg Pålletorpet 20-21 augusti 2022

 

 

Lördag 20/8:
Sedvanligt arbete med underhåll av torpet, städning och jobb utomhus, både små och stora
arbetsuppgifter – så det finns alltid något att göra som passar var och en. Mat och fika
kommer som vanligt att finnas för er som deltar i arbetet. Gemensam middag på kvällen.

Söndag 21/8:
Årsmöte kl 11.00 (se dagordning nedan).
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/7, mailas till
trabyggaren@gmail.com eller postas till Patrik Hellström, Fjällvägen 7, 846 71 Vemdalen.

Gemensamt fika efter årsmötet.

Vi behöver veta hur många som kommer att delta i arbete och måltider samt övernatta på
Pålletorpet under helgen. Alla som tänker delta under helgen måste meddela detta senast
14/8 till Patrik Hellström, tel +46 70-603 92 81 via samtal, sms eller via e-post till
info@forbonden.se.

 

Dagordning Årsmötet 2022-08-21

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare jämte ordförande att justera
protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter/medlemsavgifter för kommande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna motioner från
medlemmar.
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
13. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
14. Val av två ersättare på ett år med för dem fastställd turordning.
15. Val av två revisorer på 1 år samt en ersättare på 1 år.
16. Val av valberedning tre stycken på 1 år varav en är sammankallande.
17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt av vara representerad.
18. Årsmötet avslutas

 

Stadgarna finns att hämta på hemsidan www.forbonden.se, övriga handlingar delas ut på
Årsmötet, eller om så önskas kan Verksamhetsberättelse, Årsredovisning/bokslut,
Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan med budget samt Styrelsens förslag och Inkomna
motioner till styrelsen från medlemmar, beställas via e-post till info@forbonden.se tidigast
14/8.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till

en trivsam helg på Pålletorpet.

Vårträffen

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till er som hade möjlighet att medverka på vårträffen.
En trevlig helg med mat dans arbete och samvaro.
Vi har en sommar och höst med många aktiviteter framför oss, som vi måste hjälpas åt med.
Ni som är intresserad av att ingå i någon arbetsgrupp hör gärna av er till styrelsen.
Preliminärt program för sommar och höst kommer ut på hemsidan under kommande vecka.
Styrelsen
Bilderna är tagna av Jostein Edberg Moan på Kvarndagen i Hedeviken
där vi från föreningen deltog med häst och vagn.

Fler nyheter >>

 • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

  I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

 • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

  Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

 • Gränstrakter Datum: 18,02,23

  En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>