Vårens medlemsträff nu avslutad

Pingsthelgen välkomnade alla våra medlemmar till Pålletorpet i strålande solsken och med en temperatur som värmde. Helgen har bjudit på många godbitar, inte bara i väderform !

Förutom att en hel del arbetsuppgifter genomförts, ex takfotsbyte på festlogen, inoljning av fönster samtliga uthus-byggnader, vedhantering, pälslagning, inventering av försäljningsboden, städ inne och ute mm mm så har vi fått fröjder för öga, öra och mun !

Fredag kväll kom våra vänner från Vauldalen Fjellhotell, Jorid och Ola-Peder. De bjöd båda på varsitt mycket intressant föredrag. Till de båda vill vi här rikta ett STORT, VARMT och INNERLIGT TACK för deras medverkan. – Att de dessutom tog sig ledigt från arbetet på hotellet för att delta i middag och samkväm med övernattning till nästa dag känns extra roligt !

Lördag fortsatte arbetet men det fanns också tid för den som ville att utforska nejderna runt Klövsjö, några vandrade till Fettjeåfallet, andra promenerade kortare sträckor i byn.

Medlemsmötet behandlade utvärdering av helgen samt av årets forkörarresa till Röros, båda i positiva ordalag, synpunkter dokumenterades och utvecklas vidare av styrelsen.
Mötet följdes sedan av filmvisning av Erik Erikssons film ”Forbonderesan” (60 min) samt en film från årets resa av ”vår” fotograf och kameraman Hans. Grillen togs därefter fram för en god middag, några avvek för hemresa till vardagens bestyr och andra stannade till söndagen.

Alla har bidragit med sin kunskap, arbetstid och glädje. Ett omsorgsfullt gäng på ett 25-tal medlemmar, ”nyare” och ”gamla”, har hjälpts åt med det som skulle åtgärdas denna gång. Som fastighetsägare har föreningens medlemmar alltid något, stort eller smått, som ska underhållas, det arbetet fortsätter i augusti.

Det vi ser är att alla drar sitt strå till stacken, utifrån kompetens, tid och erfarenhet. Det kan vara muntliga tips, rent hantverk, handräckare eller att vara glädjespridare. Föreningen är mycket glad över att medlemmar i alla åldrar finner sig till rätta och trivs på Pålletorpet !

Avslutningsvis citerar vi Euskefeurat ;  – ” Det är hit man kommer när man kommer HEM”

Vårträffens program 18-20 Maj

Program för deltagande i arbetsdagar vid vårmötet på Pålletorpet 18-20 maj 2018.

 

FREDAG 18 maj

Frukost och lunch serveras.

Vi jobbar med diverse underhåll, umgås och har trevligt.

Middag serveras kl 18.00 i festlogen och därefter håller Jorid och Ola Peder Svendsen föredrag kl 19.00.

 

LÖRDAG 19 maj

Frukost och lunch serveras.

Vi jobbar vidare med våra sysslor, umgås och har trevligt.

Medlemsmöte i festlogen kl 16.00

Middag kl 17.00 och därefter visning av Erik Erikssons film om Forkörning.

Söndag 20 maj

Frukost serveras

 

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen

Inbjudan till vårmöte 17-20 maj 2018

I dagarna har inbjudan till vårmötet skickats ut till föreningens medlemmar med post eller e-mail.
Om det är problem med postgången och någon medlem inte fått inbjudan – kontakta oss via mail till info@forbonden.se eller tel. 072-730 89 10.

– Anmäl även om ni har ny adress eller nytt postnummer, samt gärna e-mailadress till ;
info@forbonden.se eller via sms till 072-7308910.

Temahelgen i Vauldalen är avslutad.

Forbondeunionens temahelg 6-8 april genomfördes i strålande väder och med många engagerade deltagare från körlagen. Vi representerades på plats av såväl styrelseledamöter som enskilda medlemmar.

Helgen bjöd på information om flera olika intressanta ämnen. Körning med trugor och visning av hur dessa monteras väckte stort intresse. Möjligheterna till samkväm och därmed givande samtal förgyllde helgen också det.

Vi tackar Forbondeunionen och Vauldalen Fjellhotell för en mycket fin helg med gemenskap och värme, informativa visningar/föredrag och gott värdskap !

(Forbondeunionen består av samtliga 8 körlag som kör fora till Röros marknad)

Valberedningens arbete är påbörjat

Valberedningen fanns på plats i februari under hela marknadsveckan i Röros, Norge, och höll där också sitt första möte för året. Många medlemmar medverkade på Rasmusgården dessa dagar och hade då möjligheten att delge valberedningen sina tankar/frågor.
Valberedningens arbete är därmed påbörjat och fortskrider.

Medlem i föreningen som önskar lämna förslag på personer till valbara poster inför årsmötet 2018 skall sända dem via e-post eller via brev till sammankallande/ordförande i valberedningen, Helen Forsgren. Förslag på personer skall vara inlämnade med uppgifter om namn, telefonnr samt ev. önskvärd e-postadress.

Föreslagen person skall vara tillfrågad av inlämnaren och ha tackat ja till nominering.
Inlämnade förslag, för att bli behandlade, ska innehålla motivering till varför personen föreslås på respektive post.

Förslag inlämnas senast 27/5 2018, detta för att Valberedningen ska ges tid och möjlighet att arbeta vidare med inkomna förslag. Inlämnare ska tillkännage sig med namn och tel.nr/e-post.
Anonymt inlämnade förslag mottages EJ.

Följande poster skall enligt stadgarna tillsättas ;
• Ledamot 2 år
• Ledamot 2 år
• Ordförande 1 år
• Suppleant 1 år
• Suppleant 1 år

• Revisor 1 år
• Revisor 1 år
• Revisorssuppleant 1 år

På årsmötet väljs även:

• Valberedning , sammankallande 1 år
• Valberedning 1 år
• Valberedning 1 år

Valberedningen välkomnar medlemmarnas förslag och inbjuder härmed till dialog !
Vi kommer även att delta och vara tillgängliga vid vårträffen i maj.

Valberedningen

Sammankallande; Helen Forsgren
E-post; helen.forsgren@dv.sjv.se
Postadress; Hedeviken ERIKERS 165
840 93 HEDE

En fin marknadsvecka är över

Efter forkörarfärden från Klövsjö över till Norge och Röros Marknad inleddes marknadsveckan i soligt väder. Färdasgården där vi har privilegium att få bedriva gammaldags marknadshandel, Rasmusgården, är en av Världsarvet Röros äldsta gårdar med anor från 1600-talet. – Det förpliktigar att förvalta denna gård, om så det är en marknadsvecka. Fjös och uthus är idag våra förråd och förutsättningar att verka på gården. Boningshuset har några sängplatser, och den otroligt branta trappan med knappt nåbara fotsteg till övervåningen nedstiger man baklänges.

Vår försäljning, underhållning och servering pågår naturligtvis utomhus. I år har vi haft mycket fina temperaturer hela veckan, ett bra marknadsväder alltså! Den goda och uppskattade svenska specialite´n Kolbulle har stekts i mängder, många har letat sig fram till gubbarna som med fläsk och smet i pannan mättat hungriga magar. Elden sprakade hela veckan från morgon till kväll med trivsel och samlade folk för spontana möten, samtal och berättande. Husförhöret lockade som tidigare år många intresserade. Försäljningen av varor har gått väldigt bra, och i år har vi haft barntema på gården, uppskattat av de yngre besökarna. Barnvisor och lekar, samt det populära Käpphäst-racet har roat både små och stora barn. (Nya lopp 2019!) Våra duktiga spelmän från hälsingeskogarna bjöd upp till både sång och musik, spontandans uppstod! 

– Kort sagt har trivsel och samkväm varit ledord på årets marknadsvecka. Vi har haft ett mycket gott samarbete på gården där föreningens medlemmar strömmat till för att bidra med sin arbetstid – guld värt och ett bevis på att föreningen har god sammanhållning. Försäljningen har ökat jämfört med de 2 senaste åren och vi kan konstatera att även besöksantalet har ökat. Många kända ansikten har återkommit från tidigare år, och många nya har tillkommit. Studiebesök av några skolklasser åk 8 har fått ta del av vår historia och kultur – vi ska ju även sprida kunskap enligt våra stadgar.

Föreningen och gården besöktes i år av bl a Sveriges ambassadör i Norge, Axel Wernhoff, samt Norges Riksantikvarie Jörn Holme. – Ett i förväg inbokat och mycket intressant möte där vi informerade om vår verksamhet och fick inputs om framtida möjligheter. Mötet kommer att följas upp. Mötet avslutades med lunch – ja såklart : Kolbulle, lingonsylt och kokkaffe!

VI VILL TACKA alla som på olika sätt bidragit till den positiva och härliga marknads-stämningen 2018 på gården ; Musiker och spelmän/kvinnor, besökare, körsångare, kolbullestekare, försäljare och naturligtvis Marknadskommitte´n – men inte minst våra medlemmar som arbetar och medverkar för att vi alla ska få ha en levande, positiv och utvecklande föreningsverksamhet.
– Utan er ingen förening!

Forkörar-resan 2018 är nu avslutad

Forkörarresan till Röros Marknad 2018 är avslutad. Tisdag den 20;e februari ankom foran från Klövsjö som planerat Röros Marknad efter 1 veckas färd över isar, myrar och fjäll. De övriga 7 körlagen som strålat samman från olika delar av Sverige och Norge kom då in i ledet bakom oss, totalt 96 hästekipage på rad!

I väntan på att få leda hela den långa foran och köra den sista biten in i staden och därmed inviga den 165:e marknaden började vi se denna resa´s slut närma sig. – Vi kan nu inte annat än att vara tacksamma och stolta för att vi får upprätthålla och fortsätta denna tradition som Klövsjö forbönder återupptog 1981 och som därefter fått så många efterföljande körlag.

– Ett fantastiskt gäng med kuskar, hjälpkuskar, tross och gäståkare har tillsammans gjort och fått en oförglömlig upplevelse. Samarbete, hjälpsamhet och beslutsamhet har varit ledstjärnan.
Vi har fått ett varmt mottagande vart vi än kommit och fantastiska människor utefter vår väg har öppnat sina stallar, husrum och bylokaler för oss. Kaffe har kokats, mat har lagats, bilar har stöttat upp vid behov, våra vägval har kontrollerats av yrkesfolk som haft olika uppdrag för vägunderhåll,för att inte störa vår färd (!) Leder har trampats, skoterguider har banat väg för oss i folksamlingar, Tv-teamet från Kanal 75 har följt oss och visat stor hänsyn för våra förutsättningar.

Vi kan inte annat än att säga ett stort, varmt, uppriktigt TACK till alla er som varit så engagerade!
Sällan har vi mött så otroligt många positiva människor.

Kanal 75 kommer att i juletid visa resultatet från sitt arbete, då ska vi bänka oss framför TV;n och njuta och tänka tillbaka på en helt fantastisk resa !

Färdplan för Forbonderesan Klövsjö -Röros 2018

Här kan du ta del av vår färdplan, välkommen att hälsa på oss vid något av våra rastställen !

Färdplan Rørosresan 2018

Onsdag 14/2
Start 08.00 Klövsjö
Fjällgården 11.00
Vemdalen 16.00

Torsdag 15/2
Start 06.30 Vemdalen
Trosavik 09.00
Hede Hembygdsgård 12.00
Långå 18.00

Fredag 16/2
Start 06.30 Långå
Resan går på norra sidan sjön Lossen
Ljusnedal 17.00

Lördag 17/2
Ljusnedal Vilodag

Söndag 18/2
Start 06.30 Ljusnedal
Funäsdalen 08.00 med morgonandakt på Risnäset
Skilodge Tänndalen 13.45
Vauldalen 17.00

Måndag 19/2
Start 08.00 Vauldalen
Brekken 10.00.
Billehaugen (Røros ved) 16.30

Tisdag 20/2
Start 07.00 Billehaugen
Røros, Malmplassen 12.00

Alla tider utom starttider och inkörningstiden i Røros är cirkatider.

Med reservation för eventuella ändringar.

Nu börjar nedräkningen för årets Forbondetur till Röros

Nu är det precis en månad kvar till startdatum för årets forbondefärd till Röros marknad! Vi får rapporter om fina vägar med mycket snö. Det har också varit, och är, kallt i härjedalen och jämtland, något som bådar gott för fortsatt bra isar. Förberedelserna och planering är nu i detaljnivå och det flyter på fint. Goda kontakter utefter resvägen ger fin och tydlig respons, vilket vi är väldigt glada för. Många hör också av sig till oss med intresserade frågor för vår verksamhet, vilket vi uppskattar mycket.

Vi kan även se att medlemsantalet ökat – du som är intresserad av föreningens verksamhet är välkommen även som stödmedlem. Om det kan du läsa mer här på sidan under ”Medlemskap”. Vi fortsätter att informera om förberdelser mm. Du kan också hitta oss på www.facebook.com/föreningenforbondenklövsjö

Här kommer lite information om styrelsens arbete

Här kommer lite information om styrelsens arbete.

Forbonderesan 2018 är styrelsens viktigaste projekt för närvarande och fram tills dess resan äger rum med start den 14 februari från Pålletorpet. Den ska gå enligt tradition och planläggningen går bra. Vi har fått många och goda initiativ från medlemmar och detta uppskattas mycket. Intresse för deltagande som kuskar, hjälpkuskar och tross har varit bra och redovisas under länken ”Aktuellt”.

Anmälningar från gäståkare har också kommit in bra, det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Arbetet tillsammans med kontaktpersoner och samarbetspartners om körvägar, boende och stallar fortgår. Det har väckts nya tankar och idéer om verksamheten på Rasmusgården under Rörosmartnan, som det arbetas vidare med.

Vid det senaste styrelsemötet, som hölls på Pålletorpet i Klövsjö i samband med Julmys på tredje advent den 17 december, visar medlemsregistret 164 betalande medlemmar.

Medlemsavgiften följer kalenderåret och beslut har tagits i styrelsen om att medlemsavgift för innevarande år ska vara betald senast 28 februari för att medlem ska vara röstberättigad vid årsmötet i augusti.

Styrelsen önskar er alla God Jul och Gott Nytt År och hör gärna av er!

Fler nyheter >>

  • Inkörningsdagen! Datum: 18,02,23

    I morse när väckarklockan ringde kl 05:00 så hade vi besök i stugan av vårt filmteam som följt oss under hela resan. – Också de har haft…

  • Näst sista dagen på resan Datum: 18,02,23

    Idag fick vi alla en liten välbehövlig sovmorgon, starten gick från Vauldalen kl 08:00. Vi körde efter otroligt fina körvägar som Ola-Peder på…

  • Gränstrakter Datum: 18,02,23

    En lite kall start på dagen, -15 grader och dimman låg tjock över Funäsdalssjön Väl framme på Risnäset i Fuäsdalen hölla Forbondeprästen…

Läs fler reseberättelser >>